Abilities

Tis is a list of all abilities that you are able to by or get for your character.


Responsive image

Talents

Alertness

Test

Athletics

Detta representerar din grundläggande atletiska förmåga, samt eventuell fysisk träning hen genomgått. Athletics innefattar all form av löpning, hoppning, kastning, simning, sporter och liknande. Den täcker dock inte grundläggande motorik eller ansträngning såsom att lyfta vikter eller fysisk aktivitet som täcks av någon annan färdighet (t.ex. Melee).

Brawl

Detta representerar hur väl du kan slåss obeväpnad. Den kan grundas i kampsportsträning eller helt enkelt mycket erfarenhet - båda kan göra dig till en farlig motståndare. Effektiva slagskämpar är koordinerade, smärttåliga, snabba, starka och elaka - att vara villig att göra vad som krävs för att skada sin motståndare kan vinna dig många slagsmål.

Dodge

Första regeln inom självförsvar är att inte bli träffad. Dodge är din karaktärs grundläggande förmåga att undvika slag, projektiler eller till och med ankommande bilar. Dodge innefattar att hitta skydd, ducka undan slag eller andra metoder för att förbli oskadd.

Empathy

Du förstår andras känslor och kan känna sympati, fejka sympati eller spela på andras känslor efter behag. Du är bra på att läsa av folks motiv och har lättare att märka när någon ljuger för dig. Dock är det möjligt att du är så i synk med andras känslor att dina egna känslor påverkas.

Expression

Detta är din förmåga att förmedla ett budskap eller en poäng tydligt, oavsett om det sker genom konversation, poesi eller e-post. Karaktärer med hög Expression kan sätta ord på sina åsikter och övertygelser på ett sätt så att de inte kan ignoreras (även om deras åsikter saknar grund eller poäng). De kan också vara talangfulla skådespelare, skickliga på att förmedla en stämning eller fejka känslor med varje rörelse. Expression representerar också förmågan att skapa poesi och andra konstformer inom litteratur.

Intimidation

Det finns många former av hotelser, från direkta hot och fysiskt våld till skrämmande personlighetsdrag. Du vet rätt metod för varje situation och kan vara mycket... övertygande.

Leadership

Du utgör en förebild för andra och kan inspirera dem att göra som du vill. Leadership har inte så mycket att göra med manipulation av andras viljor, utan innebär snarare att framställa sig själv som den typen av person de skulle vilja följa. Denna talang är normalt associerad med attributen Social.

Streetwise

Storstadens gator kan förse den som kan dess språk med mycket information eller pengar. Streetwise är din förmåga att smälta in i den lokala kulturen, få reda på skvaller, förstå slang eller till och med ägna dig åt smärre kriminalitet.

Subterfuge

Du vet hur du ska gömma dina sanna motiv och visa den sida av dig själv du vill. Dessutom kan du luska ut andras motiv och använda emot dem. Denna förmåga definierar din talang för intriger, hemlighetsmakeri och dubbelspel. En mästare i Subterfuge kan vara den ultimata förförerskan eller en briljant spion.


Responsive image

Skills

Animal Ken

Du kan förstå ett djurs beteendemönster. Denna färdighet låter dig att förutse hur ett djur skulle kunna reagera i en specifik situation, träna en domesticerad varelse, eller till och med att försöka lugna eller hetsa djur.

Crafts

Denna färdighet avgör hur duktig din karaktär är att skapa eller laga saker med händerna. Crafts innebär att kunna arbeta inom fält som snickeri, läderarbete, vävning eller även mekanisk expertis som att reparera bilar. Du måste alltid välja en specialisering inom Crafts, även om du även bibehåller en viss grundläggande förmåga inom flera fält.

Drive

Du kan köra bil och kanske även andra fordon. Denna färdighet täcker inte automatiskt komplexa fordon som stridsvagnar eller stora lastbilar och svårighetsgraden kan variera beroende på din erfarenhet med individuella bilmodeller. Vana att köra en kombi innebär trots allt inte att du är redo att kontrollera en Lotus i 160 km/h.

Drive (Airplane)

.

Drive (Boat)

Ger dig skillen att köra en lättare båt. Inkluderar inte större båtar så som färjor och liknande

Drive (Car)

Du kan köra bil och kanske även andra fordon. Denna färdighet täcker inte automatiskt komplexa fordon som stridsvagnar eller stora lastbilar och svårighetsgraden kan variera beroende på din erfarenhet med individuella bilmodeller. Vana att köra en kombi innebär trots allt inte att du är redo att kontrollera en Lotus i 160 km/h.

Drive (Helicopter)

.

Drive (Motorcycle)

Du kan hantera en motorcykel och andra lättare fordon som körs på två hjul

Etiquette

Du förstår nyanserna i korrekt uppförande, både inom det dödliga samhället och i besläktades kultur. Din specialitet är den kultur du är mest bekant med. Denna färdighet kan användas för att pruta, förföra, dansa, under middagar och i all form av diplomati.

Firearms

Att avrätta dödliga med svärd startar utredningar. Att klösa sönder någon är på gränsen till maskeradbrott. Så besläktade anpassar sig och många har ägnat energi åt att lära sig döda med skjutvapen. Denna förmåga innebär att karaktären är bekant med flera kategorier av skjutvapen, från pistoler till tyngre automatgevär. Den inkluderar självklart inte tungt artilleri såsom granatkastare eller stridsvagnskanoner. Skicklighet med Firearms innefattar dock rengöring, reparation, identifiering och (förstås) träffsäkerhet med de flesta typer av skjutvapen.

Melee

Skjutvapen betyder inte mycket för ett livlöst hjärta. En klinga är ofta värd mycket mer, liksom skickligheten att använda den. Melee täcker förmågan att använda alla sorters närstridsvapen, från svärd och klubbor till mer exotisk kampsportsutrustning såsom sai eller nunchaku. Dessutom är det ju alltid användbart att kunna hantera en träpåle ordentligt...

Performance

Denna färdighet avgör din förmåga att framföra artistiska aktiviteter såsom att sjunga, dansa, skådespela eller att spela ett instrument. Du är högst troligen specialiserad inom ett fält, men sanna virtuoser kan ha talanger inom många typer av framträdanden. Förutom att Performance innefattar din tekniska skicklighet täcker den även förmågan att charma en publik och hänrycka dem med din show.

Security

Denna förmåga innebär att du är bekväm med verktygen och teknikerna för att dyrka lås, avaktivera bil- eller hemlarm, tjuvkoppling av bilar eller till och med att bryta sig in i kassaskåp samt oräkneliga typer av inbrott. Security är inte bara användbar för stöld, utan kan också användas för att sätta upp ett “ogenomträngligt säkerhetssystem” eller för att klura ut var en tjuv bröt sig in.

Stealth

Stealth är förmågan att undvika att bli upptäckt, oavsett om du gömmer dig eller är i rörelse. Stealth testas oftast mot någon annans mentala attribut. Denna färdighet är av uppenbara skäl mycket användbar för att smyga sig på byten.

Survival

Trots att vampyrer sällan behöver rädas svält eller väderförhållanden kan vildmarken fortfarande vara en ytterst prekär plats för en Besläktad. Denna förmåga gör dig kapabel att hitta skydd, navigera till civilisationen, hitta byten och möjligtvis även undvika varulvar (även om det sistnämnda är extremt svårt).


Responsive image

Knowledges

Academics

Denna alltäckande färdighet täcker karaktärens allmänbildning i humaniora - litteratur, historia, konst och filosofi med flera. En karaktär med nivåer i Academics har en god grundförståelse för dessa fält och på höga nivåer kan karaktären vara ansedd som en expert i ett eller flera områden. Det är inte orimligt att en karaktär med tillräckligt hög Academics har studerat Latin.

Computer

Denna kunskap representerar förmågan att använda och programmera datorer, såväl som kunskaperna för att hålla sig ajour med den senaste tekniken.

Finance

Du är bekant med kommersiella termer och rutiner, från att värdera föremål till att hålla dig uppdaterad på växelkurser. Denna kunskap kan vara ovärderlig vid handelstransaktioner, bokföring eller aktiehandel. Tillräckligt hög nivå i Finance gör det möjligt att höja sin levnadsstandard till en mycket bekväm nivå.

Investigation

Du har lärt dig att lägga märke till detaljer som andra kanske missar och du skulle kunna vara en skicklig kriminalare. Denna kunskap handlar inte bara om ett öga för detaljer, utan även förmågan att söka information och följa spår och ledtrådar.

Law

Med allsköns jurister och lagstiftare i samhället kan detta vara en ytterst användbar kunskap. Law kan användas för att skriva en stämningsansökan, undvika andras stämningar och att ta sig ur rättsliga knipor. Dessutom är den användbar för de Besläktades egna lagar - mer än en vampyr har räddat sitt skinn genom att hitta kryphål i en av Traditionerna.

Linguistics

Du har studerat ett eller flera språk förutom ditt modersmål. Både levande, icke talade (såsom teckenspråk) och numera utdöda språk inkluderas i den här färdigheten. Varje nivå i den här färdigheten är ett språk, som du talar, läser och skriver relativt flytande. Du kan också välja att studera vetenskapen Linguistics, som ger dig kunskap om hur språk fungerar och är uppbyggda, om du skulle vilja det. Om din karaktär talar ett språk som du inte behärskar så får du hålla upp ena handen och forma ett L-tecken med tummen och pekfingret, vilket representerar att din karaktär talar ett annat språk än det du talar. HUSREGEL: Om du är född 1970 eller senare och har gått i skola i Sverige så kan du prata hyfsad engelska utan att behöva köpa Linguistics. För att prata flytande engelska krävs dock Linguistics.

Medicine

Du har förståelse och kunskaper om hur den mänskliga kroppen, och till viss del den odöda vampyrkroppen, fungerar. Denna färdighet innefattar kunskaper om medicin, krämpor, första hjälpen samt diagnos och behandling av sjukdomar. Medicine är till stor hjälp för Besläktade som har ett intresse för att reparera, skada eller omforma människokroppen.

Occult

Du har goda kunskaper inom områden som mysticism, förbannelser, magi, folktro och i synnerhet teologi. Till skillnad från de flesta andra kunskapsområden så innebär inte Occult kännedom om hård fakta; mycket av det som du vet kan mycket väl vara rykten, myter, spekulationer eller hörsägen. De hemligheter som kan upptäckas genom studier i detta fält är dock värt århundraden av att skilja legender från fakta. Höga nivåer i Occult ger en djupare kunskap inom den fördolda esoterismen samt en god grund i andra aspekter av det ockulta som gör att du åtminstone kan avgöra vad som är uppenbart falskt.

Politics

Du känner till de nutida politiska rörelserna och spelarna, inklusive de personer som har makt och hur de tog sig dit. Denna kunskap kan hjälpa dig med att hantera och påverka dödliga politiker, eller till och med erbjuda lite insikt i de lokala maktstrukturerna bland besläktade.

Science

Du har en grundläggande förståelse för det mesta inom naturvetenskap såsom kemi, biologi, fysik och geologi. Denna kunskap har en stor vidd av praktiska tillämpningar.


Back