Responsive image

Blodsband

Med endast små överdrifter kan blodsbandet sägas vara det kitt som håller samman det vampyriska samhället. Kärlek, lojalitet och hängivenhet är sällan annat än artificiella känslor i World of Darkness – känslor skapade av blodsbandet. Kontroll är dess främsta användning – äldre kontrollerar yngre, yngre kontrollerar människor, lagmän kontrollerar brottslingar – men det används också frivilligt; för att väcka känslor som annars skulle ha falnat till svaga skuggor av sin mänskliga styrka.

Blodsbandet kan ha olika styrka. För att skapa ett blodsband av steg 1 krävs det att man under en natt dricker minst 1 dl vitae (vampyrblod) från en och samma vampyr. Om man under en annan natt dricker minst 1 dl till av samma vampyr ökas bandet till steg 2. Om detta upprepas ytterligare en natt blir ökar blodsbandet till steg 3, som är den maximala nivån.

I Stockholm by Night kan man ha hur många steg 1 och steg 2-blodsband som helst, men endast ett av steg 3. Att skapa ett steg 3-blodsband till en person gör inte att steg 1 och steg 2-blodsbanden till andra vampyrer försvinner.

Alla vampyrer kan skapa blodsband (utom Tunnblod, men det krävs Lore – Kindred 4 för att känna till det undantaget), och alla vampyrer kan bli blodsbundna, oavsett generationskillnaden.

Personen som dricker av en vampyrs blod kallas för Träl eller blodstjänare, medan vampyren som blir drucken av kallas för Regnant.

Det känslomässiga bandet som blodstjänaren får till sin Regnant ökar för varje steg, och fungerar i Stockholm by Night som följande:

  • Steg 1: Personens åsikter blir plötsligt mer intressanta och du lyssnar mer på dem, oavsett vad du tycker om dem eller ej. Om du tyckte illa om personen tidigare är du nu mer neutralt inställd. Om du var neutralt inställd tidigare så tycker du nu att personen verkar ganska vettig. Du kanske drömmer om personen. Alla nyskapade childer har detta band till sina Sires.
  • Steg 2: Personen är helt klart en viktig person i ditt liv och dina känslor för henne eller honom är ungefär som en blandning av bästa kompis och en begynnande förälskelse. Din Regnants åsikter är viktiga för dig, och du låter dig lättare övertalas till saker av denne. Du måste spendera en Willpower för att kunna göra handlingar som är skadliga mot din Regnant. Du känner dig lockad att besöka platser där du kan stöta på din Regnant.
  • Steg 3: Din Regnant är den viktigaste personen i ditt liv. Mamma, Jesus och pojk/flickvän i en och samma person. Den förälskelse du känner mot din Regnant överstiger alla andra känslor. Du skäms över att ens tänka på att skada din Regnant, och det kräver att du spenderar Willpower. Du vill göra allt för att vara din Regnant lags, och till och med omoraliska och förnedrande handlingar är svåra att låta bli att göra. Om din Regnant behandlar dig dåligt så har han eller hon säkert goda anledningar till det. Ens Regnant får alltid ”the benifit of the doubt”. Du skulle döda - och dö - för din Regnant.
  • Om en människa är bunden till en vampyr (alltså är en ghoul) bryts dessa band om människan blir invigd till vampyr själv. Vid ett trestegsblodsband behöver inte en Regnant se sin Träl i ögonen för att kunna använda Dominate (förutsatt att Regnanten har lägre generation). Det räcker med att Trälen hör sin Regnants röst, och det funkar därmed även över telefon. Det kostar 2 Willpower-poäng att försöka motstå.

    Blodsbandet falnar 1 steg om man inte dricker mer av sin Regnant på 6 månader. Det tar alltså 18 månader för ett trestegsblodsband att falna helt. Ofta brukar dock Regnanten se till att upprätthålla blodsbandet, och det är ganska enkelt att göra på grund av att vitae är så kraftigt beroendeframkallande. För någon som bara har ett 1-stegsblodsband och sällan dricker vampyrblod är det inte så svårt, men för någon som har varit blodsbunden länge så krävs det en enorm viljestyrka att motstå om ens Regnant erbjuder en vitae. Det krävs Lore – Kindred 1 för att känna till att man alls blir känslomässigt påverkad av att dricka andras vampyrers blod, men man vet inte exakt hur det går till, eller om det kan försvinna. Med Lore – Kindred 2 känner man till ungefär hur de olika nivåerna funkar och de två vanligaste sätten på hur blodsbandet kan falna (genom att inte dricka av sin Regnant på ett halvår, eller genom att den personen dör). Med Lore – Kindred 3 och högre har man god koll på hur de olika nivåerna påverkar en, och hur lång tid det tar för varje steg att falna. För att känna till andra sätt att bryta ett blodsband än de som nämns ovan krävs dock höga nivåer av t.ex. Lore – Tremere eller Lore – Sabbat.

    Back