Responsive image

Nature & Demeanor

Mereits and Flaws are something...


Analysts

Analysts

Architect

Personer till denne arketyp strävar efter något större än hen själv. Hen är bara fullkomligt tillfreds när hen skapar något varaktigt, av värde, för andra. Folk kommer alltid behöva saker och arkitekten strävar efter att fylla de behoven. Uppfinnare, pionjärer, stadsstiftare, entreprenörer och liknande är alla Arkitektarktyper.

Autocrat

Autokraten vill ha det yttersta ansvaret. Inte för att hen alltid har verksamhetens bästa i åtanke, eller för att hen har de bästa idéerna (även om hen själv säkert tycker det), utan för att hen begär den kontroll och kraft det ger att sitta i ansvarsposition. Diktatorer, gängledare, mobbningar, företagsledare och deras likar är Autocrat Arketyp.

Bon Vivant

En Bon Vivant vet att livet är grunt och meningslöst, och det bästa att göra av stuationen är att njuta av den tid man har. Det är inte så att de nödvändigtvis är oansvariga, snarare är de bestämda att ha kul på vägen till slutet. De flesta Bon Vivants har låg självkontroll. Hedonister, sybariter och dilettanter är exempel på Bon Vivants.

Bravo

Bravon är en mobbare, och de hittar ofta nöje i plåga de svaga. ”Might makes right” (makt ger rätt) är något de lever efter, och de är bara de som har makten som förtjänar respekt. Fysisk makt är att föredra, men om något klättrat upp på annat sätt skall det inte rynkas på näsan åt. För dessa individer är uppenbara hot ett helt rimligt sätt att sammarbeta. Det är inte så att hen är oförmögen medlidande eller vänlighet; Hen vill bara ha saker gjorda på sitt sätt. Rånare, trångsynta och osäkra personer hör ofta till arketypen.

Capitalist

Varför ge det bort gratis när man kan sälja det? Individer av denna arketyp är de ultimata legosoldaterna och de har alltid ögonen öppna efter nya marknader att utveckla i en värld där allting har ett pris. Hen vet hur man manipulerar både besläktade och dödliga till att tro sig behöva en specifik tjänst eller vara som du kan bistå med. The Capitalist använder alla sina lister för att få fördelar. Försäljare, legosoldater och bootlickers hör alla till arketypen Capitalist.

Caregiver

Alla behöver tröst, en axel att gråta på. Den som hör till denna arketyp finner sin i att trösta andra, och människor kommer ofta till henne med sina problem. Besläktade med denna arketyp brukar, efter bästa förmåga, försöka skydda de människor som hen äter av. Sjuksköterskor, läkare och psykiatriker är exempel på potentiella Caregivers.

Celebrant

Oavsett om karaktärens passion är kamp, religiös fanatism, att krossa sina rivaler eller konst och litteratur, så ger dess passion the Celebrant styrkan att motstå livets alla motgångar. Till skillnad från the Fanatic så drivs the Celebrant inte av plikttrogenhet utan av entusiasm. Korsfarare, hippies, politiska aktivister och konst entusiaster hör till arketypen.

Chameleon

Hen är oberoende och självgående, och lyckas smälta in i alla situationer. Hen studerar noggrant beteendet hos alla i sin omgivning för att kunna passera som någon annan vid ett senare tillfälle. Hen spenderar så mycket tid på sitt utseende och beteende att hens egen förälder kanske inte ens skulle känna igen hen. Spioner, konstnärer, drag queens och bedragare representerar bäst the Chameleon.

Child

The Child är omogen i både personlighet och temperament, och när hen vill ha något vill hen ha det nu och helst att någon annan ger det till hen. Även om hen vanligtvis kan rå om sig själv, föredrar den att ha någon hos sig som rår om hen och tillgodoser alla hens önskningar och nycker. Vissa av arketypen är faktiskt oskyldiga snarare än omogna, okunniga om den verkliga världens kalla sätt. Barn, bortskämda individer och vissa missbrukare är Child arketyp.

Competitor

The Competitor är den ultimata vinnarskallen, och varje ny uppgift är en ny utmaning och en ny tävling att vinna. All interaktion är en möjlighet för denne att visa sig bäst – den bästa ledaren, den mest produktiva, den mest värdefulla eller liknande. Företagsledare, professionella idrottare och passionerade forskare är alla exempel på arketypen.

Conformist

The Conformist är en följare och söker säkerhet i andras beslut. Hen föredrar att slippa ansvaret och istället försöker hen bli en del av en grupp och där bidra med sina resurser. Hen dras till den mest dynamiska personligheten eller individen i en grupp, som hen uppfattar som ”bäst”. Att vara en Conformist är inte nödvändigtvis en dålig sak - varje grupp behöver efterföljare att låna stabilitet från till sina syften. Partimedlemmar och ”massan” hör till arketypen.

Conniver

Varför arbeta för något, när du kan lura någon annan till att göra det åt dig? The Conniver försöker alltid hitta det enkla sättet, den snabbaste vägen till framgång och rikedom. Vissa människor kallar hen en tjuv, en svindlare eller än värre saker, men hen vet att alla skulle göra detsamma som hen bara de kunde. Hen gör det bara först, och bättre. Kriminella, con artists, försäljare och entreprenörer kan mycket väl höra till arketypen.

Creep show

Du strävar efter att chockera och fylla folk med avsky, med obehagliga och teatraliskt ”onda” manér. Du förstår såklart att det bara är ett verktyg för att skrämma och styra andra. Utomstående å andra sidan tror att du är djävulen inkarnerad, en bild du gärna blåser på. Upproriska tonåringar och uppmärksamhetstörstande individer är exempel på personer med arketypen Creep show.

Curmudgeon

Hen är bitter och synisk, kan hitta brister i allt och ser väldigt lite humor i livet. Hen är ofta fatalistisk eller pessimistisk och har ofta väldigt låg uppfattning om andra. För the Curmudgeon är glaset alltid halvfullt, även om det är mer troligt att det nästan är tomt om andra personer är involverade. Många inom generation X är Curmudgeons.

Dabbler

The Dabbler är intresserade av allt, men fokuserar på ingenting. Hen hoppar från idé till idé, från en passion till en annan och från ett projekt till nästa utan att faktiskt avsluta någonting. Andra kan bli meddragna i hens entusiasm och lämnas utan förvarning då the Dabbler lockas iväg av något annat.

Defender

Deviant

The Deviant är ett freak, utfryst från samhället tack vare sina unika smaker som placerar hen utanför normen. Deviants är inte indolenta rebeller eller ”okända genier”; Snarare är de oberoende tänkare som inte passar in i status quo. De känner ofta att det är dem mot världen. Extremister, excentriska kändisar och foliehattar är ofta av denna arketyp.

Director

För personer av denna arketyp finns inget värre än oordning och kaos. De ser över det som behöver göras och antar ofta en ”min väg eller motorväg”-attityd i beslutsfattande frågor. Det är dock troligt att det längst livets gång insett att man inte behöver vara helt i kontroll av en grupp för att leda dem. Tränare, lärare och många politiker är exempel på arketypen.

Enigma

Dina handlingar är bisarra, förbryllande och oförklarliga för alla utom dig själv. Till övriga världen föreslår dina otippade handlingar att du är excentrisk om inte helt galen. Konspirationsteoretiker och personer engagerade i djurskyddsföreningar lever alla upp till Enigma arketypen.

Eye of the Storm

Trots ditt lugna yttre följer kaos dig vart du än går. Brinnande städer, emotionellt kaos, död och förstörelse cirklar kring dig likt gamar. För dig är livet en ständig prövning, med nya, kniviga situationer runt varje hörn. Gängledare, politiska frontfigurer och andra inflytelserika personer är exempel på arketypen

Fanatic

The Fanatic har ett syfte som upptar hela hens existens. Hen slänger sig huvudstupa in i det och kan till och med känna sig skuldmedveten om hen gör annat som fördröjer det slutgiltiga målet. För denna arketyp helgar ändamålet medlen – syftet är långt mycket viktigare än dem som tjänar det. Spelare som väljer denna arketyp måste välja ett mål för dess karaktär att sträva mot. Exempel på arketypen är revolutionärer, sektmedlemmar och eldsjälar.

Gallant

De är flamboyanta själar, som alltid söker uppmärksamhet och chansen att få stå i rampljuset. De söker ofta sällskap från andra, om så bara för att få en publik eller möjligheten att vinna deras beundran. Uppmärksamheten är drivkraften för denne individ, men jakten är ofta lika viktig. Hen uppskattar inget mer än att charma en ny publik. Teaterfolk, barn och personer med låg självkänsla tillhör arketypen.

Guru

Det spelar ingen roll om du är en mentor, en präst med församling eller bara en idealist, du utstrålar “upplysning” och det drar folk till sig. Oavsett orsak motiverar din närvaro folk att engagera sig andligt eller ideologiskt. Omgivningen ser dig ofta som lugn och centrerad, även de tillfällen då du förespråkar våld som ett medel till ett slut. Kultledare, zen-mästare och vissa präster är exempel på arketypen Guru

Idealist

Idealisten tror – verkligen, djupt och intensivt – på ett högre mål eller moral. Oavsett om hens idealism är pragmatisk och konkret eller något mer abstrakt så finns en aldrig sviktande tro där.

Judge

The Judge försöker ständigt förbättra systemet. Hen njuter av sin rationella natur och förmåga att dra de rätta slutsatserna när hen presenteras med fakta. Hen respekterar rättvisa, eftersom det är den mest effektiva modellen för att lösa problem. Även om de strävar efter strömlinjeformade problemlösningar är de sällan visionärer, då de föredrar redan beprövade medel till insikt eller lösning. Ingenjörer, advokater och läkare hör ofta till arketypen.

Loner

Även i en folksamling tenderar denna enstöring att sticka ut, eftersom hen så uppenbart inte passar in. Vissa ser på dem som paria, avlägsna och isolerade, men vad gör det när hen föredrar sitt eget sällskap framför andras? Hen tenderar ofta att förakta andra, en känsla som ofta är besvarad. Kriminella och radikala tänkare tenderar att höra till arketypen Loner.

Martyr

Martyren lider för sin sak; Vissa av dem vill gärna uppmärksamma eller få sympatier för sina prövningar, medan andra är uppriktiga i sin sak och hälsar motståndet med en aldrig sviktande övertygelse att deras lidande kommer förbättra saker för andra. Många inkvisitorer starka idealister eller outcasts är av denna arketyp.

Masochist

Masochisten existerar för att tänja sina gränser och för att se hur mycket smärta hen kan tolerera innan hen kollapsar. Hen får tillfredsställelse i förödmjukelser, lidande, förnekelse och till och med fysisk smärta, Hen definierar sig själv i sin förmåga att känna obehag. Vissa extremidrottare och kroniskt deprimerade exemplifierar denna arketyp.

Monster

Monstret vet att hen är en ond varelse, och är inte rädd för att leva upp till det. Ondska och lidande är Monstrets verktyg och hen använder dem vart hen än går. Ingen skurk sjunker så lågt som hen, inga sår går orörda och ingen lögn förblir osagd. Däremot begår hen inte ondska för ondskans skull, utan snarare som ett medel för att hitta förståelse för det hen har blivit. Till denna stereotyp hör ofta instabila individer.

Pedagogue

Pedagogen tror sig veta allt, och vill gärna informera andra. Oavsett om det är ett själviskt försök till att uppfylla en känsla av meningsfullhet eller en genuin önska att hjälpa andra, så ser Pedagogen till att hens meddelande blir hört - oavsett vad som krävs för att göra det. Välmenande mentorer till verbala individer som älskar ljudet av sin egen röst hör till den här arketypen, liksom instruktörer, överutbildade personer och vana yrkesutövare.

Penitent

Botgörarens syfte är att sona det brott som hen anser att dess existens faktiskt är. Personer som hör till denna arketyp brukar ha låg självkänsla, traumatiska tidigare erfarenheter och känner sig ofta tvungna att gottgöra omvärlden för att de har mage att befinna sig i den. Ångerfulla syndare och reformerade brottslingar är exempel på personer som är av denna arketyp.

Perfectionist

Perfektionisten kräver helt enkelt det bästa. Ett halvhjärtat arbete ger hen ingen tillfredsställelse, och hen förväntar sig samma grad av engagemang och uppmärksamhet på detaljer hos andra. Även om hen är strikt och krävande är det slutgiltiga målet en stark drivkraft. Prima donnas, konstnärer och designer hör till arketypen Perfectionist.

Rebel

Rebellen är missnöjd, aldrig nöjd med status quo eller systemet som det är. Hen avskyr auktoriteter och gör allt i sin makt att utmana eller underminera de som sitter på makten. Kanske tror rebellen på sina ideal, men det är precis lika troligt att hens uppror är styrt av illvilja sprunget ur ett missförstånd eller ett “fel” som har gjorts hen. Tonåringar och dissenter hör väldigt ofta till denna arketyp.

Rogue

Bara en sak har betydelse för individer av denna arketyp: dem själva. Var och en för en själv och kan en inte beskydda det som man håller kärt, må så vara titel eller ägodom, har en inte rätten till det. Personer till arketypen är nödvändigtvis inte dåliga personer, de har bara väldigt svårt att ge efter för andras vilja. Självförsörjande är en viktig del för (nästan) alla som tillhör arketypen. Prostituerade, kapitalister och kriminella förkroppsligar alla arketypen.

Sadist

Sadistens existens cirkulerar kring att skapa smärta och lidande på andra. Att döda är för enkelt – tortyr är det bästa sättet att verkligen skada en person, och sadisten söker de långsammaste, och mest smärtsamma medel att driva folk till deras yttersta gränser. Smärta – andras smärta – ger sadisten ett obeskrivligt nöje. Kritiska instruktörer, “galna” ex-partners och permanent psykiskt störda individer kan alla uppvisa arketypen Sadist.

Scientist

För individer av arketypen Scientist är existensen ett interaktivt pussel. Hen undersöker varje situation och manöver metodiskt, och letar efter logiska slutsatser och mönster. Det är inte så att hen alltid letar efter en vetenskaplig eller rationell förklaring, utan snarare att hen ser på sin omgivning med kritisk och vaken blick. Det system som hen betraktar världen efter kanske är löjelseväckande, men det är fortfarande ett system och hen håller fast vid det.

Sociopath

Alla lägre stående varelser borde utrotas i syfte att skapa en harmonisk existens. Det är en del av det du lever efter och du känner ingen ånger när du dödar. Tvärtom, du gör en samhället en stor tjänst. De som vet vad du gör är kritiskt inställda till dig, men ibland kan du få dem att böja sig för argument såsom “Darwin hade hållit med om att jag bara hjälper naturen på traven!”

Soldier

Soldaten är inte en blind följare. Även om hen är beroende av order, följer hen dem inte utan att ställa frågor. Hen är mer självständig än den som hör till arketypen Conformist, men är för hårt bunden till idén om kommandokedja för att vara en Loner. Även om hen själv kanske kommer komma att söka ledarskapsposition en dag, ligger hens ambitioner inom en etablerad hierarki och struktur. Soldaten har inga skrupler i att få sina händer smutsiga och göra det som behöver göras, så länge som ordern kommer från rätt håll.

Survivor

Oavsett vad som än händer, mot alla odds och chanser, så lyckas the Survivor alltid att landa på fötterna. Oavsett om hen är ensam eller i en grupp, hens envisa vägran att acceptera nederlag är ofta det som gör skillnaden mellan vinst och förlust. De blir ofta frustrerade över andras accepterande av “vad ödet har i beredskap” eller villighet att motstå mindre än vad de faktiskt klarar. Outcasts, människor på gatan och idealister bekropsligar denna arketyp.

Thrill-Seeker

Den som är Thrill-Seeker lever för adrenalinrushen som orsakas av fara. Till skillnad från de med förnuftigare disposition så söker denna adrenalinjunkie upp farliga, möjligtvis dödliga, situationer. Det är inte så att hen är medvetet destruktiv eller självmordsbenägen – hen söker helt stimulationen av överhängande fara. Exhibitionister och snattare är exempel på Thrill-Seekers.

Traditionalists

Ortodoxa levnadssätt tillfredsställer traditionalisten, som föredrar att uppnå sina mål med beprövade metoder. Varför vika av sin bana när tidigare metoder har fungerat väl? Traditionalisten finner ingen otillfredställelse i status quo, kanske är det till och med att föredra, än att beträda ny mark med oförutsägbara resultat. Konservativa, domare och många auktoritära personer är exempel på denna arketyp.

Trickster

Hen finner det absurda i allt. Oavsett hur dystert livet än blir så kan the Trickster alltid hitta ett korn av humor. Hen kan inte hantera sorg eller smärta, så de strävar efter att lyfta upp stämningen i sin omgivning. Vissa Tricksters har högre ideal, utmanar statiska dogman genom att lyfta fram dess misslyckande på humoristiska sätt. Komiker, satir-tecknare och sociala kritiker är ofta Tricksters.

Visionary

Visionären är stark nog att se bortom den mundana vardagen. De tenderar att testa samhällsgränser, och eftersöker det som få ens har modet att föreställa sig. Visionären får sällan tillfredsställelse i det som samhället erbjuder; Hen föredrar att uppmuntra sin omgivning att erbjuda det som skulle kunna vara, snarare än det som redan är. Trots att de som sitter på maktposition kan driva fram en förändring och förbättring brukar de, och samhället runt dem, bemöta visionärerna illa. Filosofer, uppfinnare och de mest konstnärliga själarna hör ofta till denna arketyp.


Back