Safewords

As Stockholm by Night often touches upon, or even deep-dives into, repugnant themes such as violence of any caliber, drugs of every variety, sex aplenty, oppression deluxe, definite powerplay and exquisite corruption, Stockholm by Night is a LARP for adults.

Racism, sexism, other -isms and various phobias exist and will come into play. There will be violence, alcohol, ”drugs” and many other things that in other cases might warrant a trigger warning. It is up to you to react according to your character, and if these subjects are sensitive to you, this might not be an appropriate LARP for you to attend.

Due to the serious nature of our gameplay, we have an age restriction whereupon you must be 18 years or older to participate. For the same reason, we take off-game safety very seriously. No one should leave the LARP and feel that they were unable to step away from an uncomfortable scene. Therefore it is important that you as players use our safe words.

It is of the utmost importance that you use them, and if not for your own sake, for your fellow larpers. No one wishes to have pushed a scene only to find out afterwards that the other player was negatively affected by this off-game.

With this said, it is also important not to use the safety words as a means to avoid the consequences of your character’s actions. Should you repeatedly find yourself in situations where you need to use safe words, it might be a good idea to reflect upon how you portray your character and what kind of gameplay you wish to have.

CUT

This word is used to completely stop play. It should be used if a player gets injured, sick or has a mental or emotional breakdown that needs attention/medical aid. Someone loudly says “Cut!” and everyone stops what they are doing. The person who is hurt is attended to. When the situation is solved the larp may continue if the situation allows it.

BREMS

This word is Norwegian and means brake. If you find yourself in a scene you wish to de-escalate, you use the word “Brems”. Your co-larper will then try to make the situation less threatening. It is possible to use the word multiple times, until you arrive at an intensity level that feels comfortable.

Example 1:
Character A is pissed at Character B. A has pushed B up against a wall, pressed a pistol against B's temple and is yelling at them. The person that plays Character B is uncomfortable with the situation and says “Brems” as clearly as possible. Character A puts away the gun, but still has B pressed against the wall and keeps yelling. The person that plays Character B is still uncomfortable and says the word “Brems” again. Character A lets go of B and backs up a couple of steps, but still yelling. The person behind Character B is comfortable with this level and the scene continues as if nothing has happened.

Example 2:
Character A flirts with Character B. A sits close, touches B's arms and makes crude comments and suggestions. The person that plays Character B is uncomfortable with the situation and says “Brems” as clearly as possible. Character A stops touching Character B, but continues to make crude comments. The person behind Character B is still uncomfortable and says “Brems” again. Character A winks at them, asks Character B to call them so they can continue the conversation elsewhere and ends the scene.

We do NOT allow discrimination or oppression between players based on appearance, background, ethnicity, religion, gender, sexuality or anything else. Any such things should be completely between characters and based on the character you see in front of you, or know of from beforehand, not the player.


Svenska

Då Stockholm by Night ofta berör, och till och med djupdyker i tunga ämnen, såsom våld av alla de slag, droger, sex, förtryck, powerplay och korruption, är detta ett lajv för vuxna.

Racism, sexism, andra ismer och diverse fobier existerar och kommer komma i spel. Det kommer vara våld, alkohol, “droger” och mycket annat som kan berättiga triggervarningar. Det är upp till dig att agera enligt din karaktär, och om de här ämnena är känsliga för dig, är vårt lajv kanske inte det rätta lajvet för dig.

På grund av de känsliga ämnena som hanteras i spelet har vi en strikt åldersgräns, där du måste vara 18 år eller äldre för att få delta. Av samma anledning tar vi säkerheten utanför spelet på stort allvar. Ingen skall behöva lämna lajvet och känna att de var oförmögna att ta avstånd från scen som berörde dom på ett negativt sätt. Därför är det viktigt att du som spelare använder våra säkerhetsord.

Det är av högsta vikt att använda dem, och om inte för din egen skull så för dina medspelare. Ingen vill vara delaktig i en scen där de efteråt får höra att deras motspelare påverkades negativt av den offgame.

Med det sagt, är det också viktigt att inte missbruka användandet av säkerhetsorden för att komma undan konsekvenser av ens rolls agerande. Om du upprepade gånger finner dig i situationer där du behöver använda säkerhetsord bör du reflektera över hur du porträtterar din roll, och vad för typ av spel du vill ha.

CUT

Det här ordet använder för att avbryta spelet helt och hållet. Det skall användas om en spelare blir skadad, sjuk eller har ett mental eller emotionellt sammanbrott som behöver ses över/medicinsk vård. Någon ropar ut ordet “Cut!” och alla slutar omedelbart med vad de håller på med. Personen som är skadad får den hjälp hen behöver. När situationen är uppklarad kan lajvet fortsätta, om situationen tillåter det.

BREMS

Ordet är från lajvnorskans broms. Om du befinner dig i en scen som du vill de-eskalera, använder du ordet “Brems”. Din motspelare kommer då försöka göra situationen mindre hotande. Det är möjligt att använda ordet upprepade gånger, tills du känner att du är bekväm med nivån av intensitet.

Exempel 1:
Karaktär A är arg på Karaktär B. A har tryckt upp B mot en vägg, pressar en pistol mot Bs tinning och skriker på hen. Personen som spelar Karaktär B är obekväm i situationen och säger “Brems” med tydlig röst. Karaktär A tar undan pistolen, men har B fortfarande tryckt mot väggen och fortsätter skrika. Personen som spelar Karaktär B är fortfarande obekväm och säger ordet “Brems” igen. Karaktär A släpper B och backar bak ett par steg, men skriker fortfarande. Personen bakom Karaktär B är bekväm med den här intensiteten, och scenen fortsätter som om ingenting hade hänt.

Exempel 2:
Karaktär A flirtar med Karaktär B. A sitter nära, rör vid Bs arm och gör grova anspelningar och inviter. Personen som spelar Karaktär B är obekväm med situationen och säger “Brems”. Karaktär A slutar röra vid B, men fortsätter med kommentarerna. Karaktär B är fortfarande obekväm och säger “Brems” igen. Karaktär A blinkar åt dem, ber Karaktär B att ringa dem så de kan fortsätta konversationen någon annanstans, och avslutar därefter scenen.

Vi tillåter INTE diskriminering eller förtryck mellan spelare, baserat på utseende, bakgrund, etnicitet, religion, kön, sexualitet eller något annat. All form av detta beteende får enbart ske karaktärer emellan, och baserat på karaktären du ser framför dig, eller känner till i förhand, inte på spelaren.