Responsive image

Status

Status är traditionellt sett oerhört viktigt i Camarillan. I Stockholm by Night beskrivs det i lajvets vision att vi “spelar på känsliga teman såsom våld, sex, maktspel och korruption. Men mörker existerar naturligtvis inte utan ljus. I Stockholm by Night finns det även plats för skratt, lek och odödlig kärlek.” Målet med statusspelet är att belysa och lyfta maktspel och korruption. Vi hoppas på att detta i sin tur leder till spel om förtryck och konsekvens. Att agera på ett visst sätt inom det besläktade samhället bör ha konsekvenser och statusen är förhoppningsvis ett sätt att få det i spel.

Statussystemet är inte utformat för att vara rättvist ingame. Anledningen till det är att systemet skall spegla världen som är “World of Darkness”. En värld som är mörk, ogästvänlig och framförallt orättvis. Svårigheter för din roll kan uppstå i dessa fall då någon annan använder taktiker gentemot dig som är just orättvisa, detta är helt accepterat ingame, men håll det ingame, det är ingen tävling offgame! Om du är osäker så prata med din medspelare om vad som är kul. Fördelen du har är att när din karaktär har samlat sina styrkor och slickat sina sår så kan du ge igen på samma sätt.

Målet med statussystemet är alltså att skapa spel i alla dess former utifrån en orättvis, korrumperad och förtryckande miljö. Vi råder dig att våga ta risker för att även om du skulle misslyckas så finns det mycket spel i det. Vi råder dig också att alltid spela med och spela upp andra roller även om de misslyckas eller gör något fel. Ingen tycker att det är kul att bli ignorerad. Tänk också på att Camarillan är en kaotisk och farlig plats. Status är sällan något evigt, det går att falla och klättra och falla igen, vilket också ökar spelmöjligheterna.

När det gäller spelet runt status och statusskillnader så är det viktigt att förmedla att Harpyorna, som sätter status på karaktärer i staden, inte sätter status utifrån off game-anledningar eller attribut. Känner man som spelare att man har blivit orättvist behandlad ingame eller offgame så uppmuntrar vi den spelaren att samtala med Harpya-spelarna om detta. Harpyorna är dock alltid mutbara ingame så din låga status kan komma från att någon ingame har smutskastat din roll, eller av andra mer eller mindre rimliga anledningar, här kan man ingame söka samtal med Harpyorna för att ta reda på vad du kan göra åt situationen. Anta alltid att det finns en ingame anledning till din rolls position på statusskalan. Det är också viktigt här att tänka på att Harpyorna är också människor bakom sina roller. Det kan ske misstag som dom inte menat att göra. Det är därför bäst att samtala med dem om några frågor uppstår.

Vad är status?

Status är social valuta. Det är vad som avgör vem du är och vad du är kapabel till. Hög status ger respekt och är ett bevis på ditt hårda arbete, eller din självklara plats bland eliten. Det visar för alla andra att du har blivit sedd av andra i staden och uppfattas utav dom som en individ med mycket kunskap, en god social spelare eller en skicklig kämpe som använt sina förmågor på rätt sätt. Status handlar inte bara om socialt manövrerande och vad du är kapabel till att samtala dig till. Det handlar om att använda dina givna styrkor på rätt sätt, och att kunna förvalta din position, oavsett om du “förtjänat” den eller inte. En intelligent karaktär kan ha hög status för dennes kunskap om ett specifikt ämne och har använt det strategiskt för att sticka ut som någon speciell. En stark slagskämpe kan ha slagits mot Sabbaten, jägare eller ett annat gemensamt hot. En social karaktär kan ha utnyttjat folk i sin omgivning eller pratat sig till en position där andra är beroende utav denne.

Det handlar ofta om att vara uppfinningsrik och bevisa för staden att du är viktig för dem, men det handlar också om att vara omtyckt och respekterad, eller beundrad. Ibland kommer status oförtjänt, kanske har din roll mäktiga vänner, eller en mäktig Sire som gör att du bara har det som andra går över lik för att få? Kanske har din roll inte gjort något alls för att komma dit den är, utan bara seglat in med medfödda privilegier? Oavsett anledning till en rolls höga status så måste man vänja sig vid att vara i allas blickfång. Det man gör döms och värderas av alla runtomkring en.

Alla roller söker sig inte till eller vill inte att ha hög status. Vissa har andra mål att sträva efter. Kanske de känner att de hör hemma eller är nöjda med sin lott som lågstatus i Camarillan. Det finns fördelar med att inte vara granskad och ha stadens ögon på sig. Din karaktär kanske är en idealist och anser att man inte kan lita på stadens högdjur, eller så kanske den bara inte trivs i rampljuset. Du kan själv styra hur mycket du som spelare vill involvera din roll i statusspelet.

Vad är en harpya?

Harpyan är Camarillans sociala stöttepelare och bäst lämpad att bedöma lämpligt beteende. Harpyorna har tolkningsföreträde gällande dispyter om tjänsters omfattning, värde och vidareförsäljning eller uppdelning samt brott mot etiketten. Harpyornas ingamefunktion är att hålla koll på allas status och vara gatekeepers för vem som är inne och ute i Camarillan. Off game är harpyaspelarna några som du som spelare kan beställa ett visst spel från om du vill ha lite hjälp i att få riktning för din rolls statusspel. Det är väldigt mycket enklare att spela förtryckare om det är ett önskemål från en spelare som vill ha en viss sorts resa för sin roll. Kom och prata med harpyaspelarna off, så dom vet om du som spelare vill falla spektakulärt, eller spela en historia om att försöka klamra sig fast i en viss status med alla till buds stående medel, eller vad det kan vara. Målet är att hjälpa och stödja dig i den sortens spel. Det är självklart helt okej att göra samma sak fast ingame. “Jag är orolig för att min klans låga status kommer dra ned mig i status, vad kan jag göra för att stanna där jag är?”

Prata med en Harpya

Inlajv spelar harpyor yrkesroller och rollers privata jag samtidigt. Men att vara Harpya är att vara i tjänst på Camarillans samlingar. Det är alltid okej att gå fram till någon av Harpyorna och be om att få prata med dem i egenskap av Harpya. Det kanske kostar din roll en tjänst att få hjälp, men Harpyan kommer försöka ta sig tid för din roll. (Även om bemötande från Harpyan ingame kommer vara olika beroende på vilken status du har, såklart.)

Statusnivåer

Jagad

Blodsjagad, utkastad ur staden, sektförrädare. Om du blir sedd i staden är sannolikheten stor att du blir dödad.

Föraktad

Statusen tillåter dig inte att göra någonting av värde eller vikt i staden. Du är kanske är en edsbrytare och inte kan använda tjänster längre. Du kanske fick någon viktig eller omtyckt besläktad dödad eller så har du bara blivit anfallen och nedtryckt utav de som stod över dig. Du är tillåten i staden men vill helst inte vara där, din blotta närvaro får andra att rynka på näsan. Du har sällan rätten på din sida.

Speltips:

Väldigt få roller vill vara här. Antagligen har rollen upprepade gånger fuckat upp så att det nästan är irreparabelt. Vill din roll ta sig ur sin situation? Desperate times calls for desperate measures: Blodsbind till någon med makt, ta på dig jobb som ingen annan vill göra, eller sätt dig i skuld till någon villig att utnyttja din desperata situation, så att din roll kan få hjälp att åtminstone ta sig upp till Tolererad.

Tolererad

Du är tolererad i sociala sammanhang men det är allt. Antingen har du gjort något för att andra ska se ned på dig eller så har du inte gjort något för att utmärka dig. Men faktumet är att du hänger så löst du kan utan att vara rent av avskydd. Din status tillåter dig att använda tjänster och andra saker det besläktade samhället erbjuder men dina tjänster har lägst värde av alla som kan använda sig utav dem. Din status kan göra dig ganska ointressant gentemot de med högre status, en liten fördel är att leva i skuggan av andra.

Speltips:

Är din roll en ständig bråkstake som vill ge fingret till hela världen, och speciellt till alla som tror de är något? Eller råkade din roll fucka upp något så in-i-helvete och inte lyckades städa upp? Att vara öppet rebellisk mot de med högre status kan vara farligt, och steget från Tolererad till Föraktad kan vara väldigt kort - spela gärna på ambivalensen, rädslan för att halka ned, hat mot de som har mer status än din roll, förnedringen i att bli utnyttjad och sen bortslängd. Vill din roll klättra uppåt? Släng någon annan under bussen! Gå till någon med högre status än din roll och fråga vad din roll kan göra för den och försök att göra uppdraget så bra du kan. Vill du som spelare kräla i smutsen och få förtryckssp

Ordinär

Du har varken utmärkt dig för att vara exceptionell eller dålig på något eller för staden. Du kanske är nyanländ till staden utan kända meriter från din hemstad. Dina tjänster är värda mer än de som är tolererade men värdet kommer att kunna diskuteras av de som står över dig i status. Du tillhör den grå massan, kanske är det för att du vill vara där? Hög nog för att kunna göra deals men låg nog för att precis kunna undgå granskning. Här kommer inte stora krav ställas på dig annat än vad som förväntas av alla stadens medlemmar. Men var försiktig, en ordinär person kan lätt sjunka i status.

Speltips:

I det här statusskiktet finns det en respit från det evigt pågående intrigerandet. Fundera över om din roll vill befinna sig här eller om den vill upp. Att stanna som Ordinär innebär visst socialt manövrerande, man måste hålla sig så pass obemärkt att de över inte får för sig att utnyttja en, och man måste vara medveten om vilka som man inte ska förarga så man kan stanna i den här statusgruppen. Låt rollen bli utnyttjad och förnedrad av roller med högre status om det är spel som du vill ha. Visa roller med högre status att din roll förstår sin plats och position, men kan vara nyttig för dem, om din roll vill klättra.

Respekterad

Du har utmärkt dig för att vara en besläktad med mål och driv. En respekterad medlem av staden med en vilja att förbättra och stärka den. Du är omtyckt och respekterad av en större del av staden, de aktade och hovet. Du kanske är bibliotekarie eller fiskal. Kanske har du fiender, det är svårt att inte skaffa sig dessa när man är målmedveten men det går inte att ifrågasätta att du är en bidragande medlem av sekten. Dina tjänster har ett värde som inte bör ifrågasättas utan god anledning och aldrig av någon med lägre status än din egen.

Speltips:

Vill din roll upp? Här är det perfekt att slicka uppåt och sparka nedåt. Erbjud tjänster billigare till de över rollen i status, var dyr för de under rollen. En Respekterad som vill bli Aktad måste vara väldigt statusmedveten om den vill klättra uppåt, och ha god koll på vilka som hänger löst i sin egen grupp och i gruppen över sig. Här finns också goda chanser att spela ett spel om att försöka hålla sig kvar i sin status, med näbbar och klor, och låta rollens desperation skina igenom mer och mer. Kanske är dennes klans status på nedåtgående och hotar att dra din roll med sig? Vad för desperata åtgärder kan den göra för att inte halka ned?

Aktad

Du är speciell. Du kanske är Primogen, Elysieväktare eller bara väldigt omtyckt av stadens högdjur och harpyorna. Kanske har du gjort något för staden och dess medlemmar som givit dig detta. Faktumet är dock att din röst spelar roll, när du talar så bör folk lyssna även om de inte håller med dig. Du förväntas bidra till staden och ta ansvar i din tilldelade roll. Fördelarna som kommer med ditt ansvar tenderar att cirkulera i de kretsar som du umgås socialt och öppet med. Dessa kretsar kommer vanligtvis vara de som har statusen av respekterad, aktad och hov medans sociala interaktioner med besläktade av lägre status kommer att granskas hårdare. Du kan förväntas vara ett föredöme eller auktoritet gentemot den med lägre status snarare än likar. Att se dig öppet socialisera på samma nivå med någon av status ordinär eller lägre skulle kunna kosta dig mycket i ögonen på andra av samma status eller högre. Dina tjänster är värda mycket, ingen bör ifrågasätta detta förutom harpyorna. Du har oftast rätten på din sida.

Speltips:

Beroende på hur din roll uppfattar sin position som Aktad kan den agera på en massa olika sätt. Upplever den att den sitter säkert? Då kan den nästan känna sig som Hov, fraternisera med andra Aktade och Hovet som om de vore nära vänner och förtrogna. Hänger din roll löst? Fundera på vilka den måste smickra och fjäska för att få vara kvar i de fina salongerna. Mät dig med dina gelikar ständigt, tävla inbördes under en slöja av god kamratskap. Anse dig vara elit, och förvänta dig att andra också anser det. Tänk på att främja spel med andra spelare, och lyft spelaren när du trampar på dess roll. Ingen tycker det är roligt att bli ignorerad (om de inte explicit önskat sådant spel.)

Hov

Hov The 1%. Du är ansedd som stadens högdjur och utmärkande elit. Du har kanske ett ämbete som du skött exceptionellt eller utmärkt dig på annat sätt att vara en av stadens mest respekterade individer. Dina tjänster är av största värde och det är upp till dig att se till att de förblir så. Ingen bör ifrågasätta värdet på dina tjänster så länge du fortsätter att se till att deras värde inte minskas. Du har tillgång till att socialisera och göra affärer med andra som är av status hov och under. Men du kanske inte kan inleda en för nära relation med de som är under status respekterad. Att öppet visa affektion till de med lägre status kan sänka din egen. Det är dock fullt möjligt att göra detta men att försöka hålla det hemligt från andra. Ditt ord väger väldigt tungt i staden och du bör kräva respekt av andra. Det är okej att vara småsint, du är helt enkelt bättre än andra och du har nästan alltid rätten på din sida.

Speltips:

Din roll måste vara väldigt statusmedveten och alltid avväga vad dennes handlingar har för effekt på sin status och sitt anseende. Den kan bete dig nedlåtande eller patroniserande mot andra, utnyttja dem, eller på annat sätt vara någon man blir nervös av att vara ensam med. Förvänta dig att andra gör som du säger. Låt andra göra ditt skitgöra, (det är också väldigt spelskapande). Tänk på att lyfta upp spelare även om du trampar på deras roller! Du har ett visst spelansvar, och tänk gärna på “vad som skapar roligt spel”, snarare än att du ignorerar roller med för låg status.

Responsive image

Hur får man roligt spel som högstatusroll? Aktad – Hov

Det skall vara billigt att vara rik.

Att sitta på en position av hög status gör att det blir lättare för dig att behålla din position eller klättra uppåt. Det blir lättare för dig att skaffa dig mer av det du redan har med tanke på de runt omkring dig som även dom har hög status av en anledning. Men för att uppnå detta krävs ett nära och rivaliserande spel med andra runt omkring dig av hög status. Här rekommenderas ett spel som är ett status quo med konkurrens. Som roll av hög status kan du bli inbjuden till “Salongen”. Detta är en träff som Harpyorna bjuder in till några gånger i månaden. Detta är ett ypperligt tillfälle att smida planer med och mot andra av din egen status. De som kommer till Salongen har också en möjlighet att påverka vilken status andra har i Camarillan.

Du har ett val som högstatusspelare att antingen vara en god samarit, en hård och onådig översittare eller allt däremellan. Oavsett vad du väljer att spela så rekommenderas det att du spelar det spelet mot karaktärer med lägre status. Vill du att någon gör ditt smutsjobb eller erbjuda din hjälp till någon så gör detta. Men glöm inte att du kan kräva väldigt mycket mer i tjänsteväg utav dom än vad dom kan kräva utav dig. Den orättvisan är något som går att spela kring. Du kanske inte tycker om att det är så men det skulle äventyra din position att inte följa kutymen. Som roll med hög status har du ett ansvar att främja spel till de med lägre status.

Att spela med roller med lägre status kräver uppspel från båda parterna. Status är något som andra tillskriver en, det är mycket svårt att ta en status som andra inte erkänner. Väljer någon lågstatus roll att inte spela upp din status så kan det vara svårt att porträttera en sådan karaktär. På samma sätt är det svårt att porträttera en lågstatus roll om den låga statusen inte spelas upp av någon med hög status. Ett sätt att få detta att fungera är att komma överens med spelare som spelar låg status om vad ni vill utsätta dem för. Se också punkten om att lägga beställningar på spel.

Det finns alltid en press på dig här, du är alltid granskad. Att misslyckas offentligt eller på något annat sätt bete sig på ett sätt som inte är accepterat kommer att kunna kosta dig mycket mer än någon annan. Att spela hög status är att alltid vara medveten om sin egen och gärna andras status. Att inte delta i Salongen eller att välja att inte göra sin röst hörd i frågan om andras status kan påverka din egen position.

Hur får man roligt spel som lågstatusroll? Föraktad - Tolererad

Att påverka toppen från botten.

Som karaktär med låg status har du en stor möjlighet att påverka spelet på hög status nivå. Det som spelar hög status kommer att ha svårt att göra det om du som låg status roll inte spelar upp dom. På samma sätt rekommenderas de som spelar hög status att spela upp de med låg status. Som lågstatusroll har kan du genom ditt uppspel skapa en värld där status spelar roll, genom att spela ned dig själv inför andra kan det sätta din karaktär i en beroendesituation till de med högre status, detta kan bli ett mycket givande spel och vi föreslår att ni beställer en viss typ av spel gentemot varandra.

Du kan som lågstatusroll skapa stort drama på högre nivåer genom att bland annat råka försäga dig om saker som en högstatusroll inte vill att en annan ska veta om. Du kan misslyckas i ditt genomförande på ett sätt som får den med hög status att se dålig ut om denne inte städar upp detta. Eller så kan du arbeta för att bli en högstatus rolls “favorit” och skapa svartsjuka hos en annan. Du kanske söker att nå högre status och konkurrerar med en annan roll om detta. Ni vill båda upp så ni blir bittra rivaler.

Som lågstatusroll ger det dig utrymme att misslyckas spektakulärt mer än de med hög status, du är inte granskad på samma sätt. Men tänk på att hålla ditt misslyckande inom Camarilla-traditionernas gränser. Det är samtidigt viktigt att våga ta smällen som kommer med det misslyckandet. Det ligger i både den som ger smällen och den som tar emot dens ansvar att det blir ett intressant och roligt spel utav detta. En lågstatusroll kan söka skydd eller favör hos en roll med hög status vilket hjälper till att spela upp en högstatusroll men också generera spel för alla parter.

Responsive image

Att beställa spel

Att beställa spel är ett bra verktyg för att få ett säkert och roligt sätt att spela på vad du vill. Vi råder fortfarande att det finns överraskande element kvar i spelet som kommer eftersom det alltid är roligare att uppleva något för första gången istället för att i förväg veta vad som skall hända. Men en beställning utav spel skulle kunna vara att be en spelare som spelar en högstatusroll att “Personligt förnedra mig, men gärna inte inför hela lajvet”. Det kan också vara en beställning från en spelare till en högstatusroll som lyder “Jag vill ha någon jag får förtrycka offentligt.” eller “min roll är på fallrepet, jag skulle gärna vilja att det uppmärksammas och utnyttjas”.

Det är mycket lättare att förtrycka någon om man vet att det är något som spelaren vill ska hända!

Vad kan jag göra för att höja min status?

 • Muta Harpya
 • Kalla in tjänst på Harpya
 • Vara pålitlig i deals
 • Vara populär och omtyckt
 • Göra något stort/viktigt/nyttigt för staden
 • Stå vid sitt ord
 • Bete sig föredömligt på samlingar
 • Smickra/smörja Harpyor
 • Fjäska för de som har högre status än du (men inte så det blir klistrigt)
 • Beskyddas och stödjas av mäktiga personer
 • Tillträda en post
 • Göra sitt jobb väl
 • Visa medvetenhet och respekt för status-systemet och att du är medveten om din egen plats på skalan, och är beredd att göra vad som krävs för att klättra.
 • Hålla på etiketten
 • Offentliga (och ödmjuka) ursäkter vid begångna misstag Städa upp efter sig om man begår misstag
 • Vad gör att jag sjunker i status?

 • Förarga Harpyorna
 • Ställa till med kaos och problem för andra (speciellt om de har högre status)
 • Bryta upprepade gånger mot etikettsregler
 • Inte vara pålitlig eller hålla sitt hedersord
 • Bete sig respektlöst mot de med högre status än sig själv.
 • Ha ghouls eller fledglings som inte kan bete sig.
 • Vara illa omtyckt av många.
 • Sluta få beskydd av någon med högre status än du.
 • Upprepade faux-pas i offentliga sammanhang.
 • Skita i etiketten.
 • Inte ta ansvar eller städa upp sina misstag.
 • Ha mycket dåligt rykte och inte visa försök till att bättra sig.
 • Väcka onödig eller skadlig uppmärksamhet bland människor.
 • Vad är ingame-etikett?

  Obs! Nedanstående etikettsregler gäller alltså ingame. Din karaktär är självfallet helt fri att medvetet eller omedvetet att bryta mot dem, men du som spelare bör vara beredd att ta emot konsekvenser av detta. För att ha koll ingame på vett och etikett krävs en hög social och/eller abilities Etiquette på ditt karaktärsblad.

  Etikettsreglerna är till för att alla besläktade skall kunna mötas och diskutera på lika basis oavsett omänsklighet eller inte. Därför anses ett avvikande beteende mot det sociala mönstret som ett underminerande av den grund som tillåter Camarillan att vara ett fungerande samhälle. Utan Etiketten och traditioner kan vi lika gärna vara Anarker eller Sabbath enligt Camarillan.

  Saker du skall undvika/tänka på inom ingame-etikett:
 • Tappa kontrollen över besten.
 • Medvetet provocera någon till att tappa kontrollen över besten.
 • Skylta med sin omänsklighet.
 • Döda/skada/påverka någon annans ghoul.
 • Blodsbinda/stjäla någon annans ghoul.
 • Slå någon i torpor/påla när det inte behövs.
 • Ifrågasätta någons heder eller sektlojalitet utan grund.
 • Motarbeta eller underminera Camarillämbetens beslut, t.ex. primogensråd, lagman, bibliotekarie.
 • Tilltala eller omtala äldre eller betitlade informellt i blandat sällskap, utan tillstånd.
 • Blodsbinda någon annan utan deras eller överordnades tillåtelse.
 • Komma på tillställningar hungrig.
 • Att dra besläktat blod utanför organiserade former.
 • Att attackera någon fysiskt utan godtagen utmaning/anledning.
 • Inte följa klädkoder.
 • Påtala andra klaners egenheter (nackdelar).
 • Dröja med att återbetala en inkallad tjänst är inte bra.
 • Offentligt dricka av en annan besläktad.
 • Att avbryta någon, speciellt en över stående.
 • Oartigt att inte höra av sig innan man anländer till en ny stad. (Mer angeläget för vissa klaner.)
 • Att inte introducera sig för sin klan när man är på besök.
 • Att i överdriven grad demonstrera eller missbruka sin makt och sina övernaturliga förmågor.
 • Att bete sig på ett sätt som inte hedrar den status man besitter.
 • Att inkalla tjänster på ett sätt som allvarligt riskerar att äventyra Camarillans säkerhet.
 • Allt din tjänare/fledgling gör reflekteras på dig.
 • Poster och status – Lathund

  Hov

  Harpya, Gäster med hög status, en individ med flera ämbeten, en primogen för en klan med hög status, en aktad med nära relation till någon i hovet. Kräver inbjudan från harpyorna.

  Aktad

  Elyiseväktare, Primogen, talesperson för lydfurste, äldre neonat med gott rykte, någon som innehar ämbete och sköter det bra, inflytelserik i viktiga näringar i staden, stort kontaktnät eller mycket kunskap, beskyddad av eller childe till mäktig person.

  Respekterad

  Vice primogener, Bibliotekarie, Fiskal, äldre neonat, Primogen från lågstatus klan, inflytande inom viktiga delar i staden, på annat sätt en resurs för staden, ny i staden utan skadligt rykte (eller med rekommendationer från sire, annan Harpya osv), nyttiga kontakter. Stöttad av person med högre status.

  Ordinär

  Inga titlar, inget utmärkande, främling i staden, upprepade misstag, dåligt rykte.

  Tolererad

  Känd bråkstake eller illa omtyckt.

  Föraktad

  Scourge*, fuck-ups, återfallsbråkmakare, parias, edsbrytare.

  Harpya

  Hov (en Aktad Harpya hänger löst, eller är väldigt ny på jobbet).

  Primogen

  Hov, aktad eller respekterad, beroende på klanstatus och hur ämbetets sköts.

  Elysieväktare

  Aktad.

  Bibliotikarie

  Respekterad

  Fiskal

  Respekterad

  Vice Primogen/klanpiska

  Respekterad

  Scourge

  Föraktad

  Fledgling

  Du har den status som är under din sires/mentor, förutsatt att denne finns i staden.

  Har du flera poster så kommer din status också att höjas. Status kan fluktuera beroende på vad Harpyorna tycker om rollen också.

  *En Scourge är ett ämbete få vill ha. Det har låg status och man är föraktad och fruktad av andra besläktade. Oftast tilldelas det till någon som redan satt sig i skiten, eller så blir man utnämnd som ett alternativ till att slippa ett eget dödsstraff. En Scourge har ingen glammig tillvaro, men kan förvänta sig respekt från andra i sin yrkesutövning. Hen har fortfarande full tillgång till tjänstesystemet till skillnad från många andra inom den här statusnivån. I Stockholm får Scourgen en liten jaktmark att använda som sin, som tack för sin service till Furstinnan, om Furstinnan tycker att hen har gjort ett bra jobb.

  Responsive image