Lajvet 7/5-2022

Kan vara en bild av text


Off-info:

För allas säkerhet kräver vi att du som ej är fullt vaccinerad använder ansiktsskydd under kvällen.
Var inte oroliga, vi är alla kompetenta lajvare och kan låtsas att masken inte finns på plats under spelet!

Open stage: Under lajvet är det tänkt att vara en open stage under två tillfällen klockan 19.30 och 21.00. Om du vill att din karaktär ska framträda så anmäl det Eva (Elin) så att vi kan fördela uppträdandena på ett bra sätt mellan tillfällena. Om du får feeling och under lajvets gång inser att du vill framföra något är det bara att kontakta Eva (Elin) så får du framträda under den andra om gången.

Bar: Vi vill få till barkänsla. Ta gärna med flaskor som vi kan ha stående i baren. Om du vill ta med något att dricka i flaskan så kommer den att märkas upp så att du och alla andra vet att den just är din.

**Klädkod: **Det här är en möjlighet att komma Precis som vanligt, ha dina typiska kläder för din karaktär. Så "Kom som dig själv". MEN, det ger också en möjlighet för dig att ge små hintar om din karaktär, OM du vill. Exempel: DU ser dig som en kung. Purpur ansågs förr I tiden vara kunglig färg pga svårt att framställa. Du kan välja att komma klädd helt I purpur. Folk kanske inte uppfattar det, men ger dig fortfarande en möjlighet att hinta om hur din karaktär ser på sig själv)

 

Detta lajv arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.