Inställt lajv 19/11

På grund av för få deltagare tvingas vi ställa in lajvet den 19/11. Vi hoppas på större uppslutning till den 3/12 så att vi åter är på banan då.