Hej!

Innan du får tillgång till knappen för att anmäla dig till lajvet/kontakta oss, ber vi dig dock att läsa igenom nedanstående text (vi vet, den är lite lång) och att tänka över innehållet noga. Det kan nämligen vara så att SbN inte är ett lajv för dig.

SbN är lite annorlunda än många av de lajv som arrangeras idag. Vi ska göra vårt bästa för att förklara precis hur:

Först och främst har vi 18-årsgräns. Vi vill att vårt lajv ska utgöras av vuxna människor, som på ett vuxet och moget sätt kan hantera motgångar, konflikter och svåra teman. Din roll kommer inte att kunna ”vinna lajvet” – lajvets övergripande fokus är snarare det motsatta, nämligen att din roll ständigt kommer att tvingas bita i det sura äpplet. Rollen kommer att misslyckas med sina best laid plans, bli av med sitt svårvunna företag och utmanövreras av sina konkurrenter.

En annan viktig skillnad är att vi karaktäriserar oss som ett ”icke-transparens-lajv”. Med det menar vi att vi inte är öppna med intriger eller händelseutvecklingar – särskilt eftersom många av lajvets aktiva intriger/konflikter/motgångar är drivna av andra spelare, inte av spelledningen!

I SbN kommer du alltså inte att i förväg få veta att din rolls bästa vän på lajvgolvet egentligen arbetar för att hugga dig i ryggen – förrän det faktiskt händer. I SbN kommer du inte att få några tips i förväg för att förbereda dig inför en scen – istället är vi ute efter din ocensurerade, genuina reaktion. Detta innebär inte att vi knuffar ut dig på djupt vatten utan hänsyn till ditt välmående; om vi vet att ett lajv kommer att innehålla tunga scener förvarnar vi om vilken typ av scen det gäller, i den mån vi har möjlighet. Detta förväntar vi oss också att våra spelare gör, sinsemellan.

Stämningen IN-game är mörk, hätsk och konfrontativ. På så vis kanske vi inte är så annorlunda från vissa andra lajv, men vi vill ändå att du ska vara medveten om hur det ser ut. Teman såsom sexuellt våld, tunga droger, rasism, sexism, nazism, transfobi, funkofobi, socialt/mentalt/fysiskt våld, förtryck, förödmjukelse, korruption (med flera) förekommer i spel – och du är inte undantagen detta spel. Är du en deltagare på SbN kan det alltså vara så att du får utstå att någon trampar ner dig i smutsen, såväl bildligt som bokstavligt. Du kan råka få se saker som kan vara provocerande och triggande – överväg alltså om detta är en miljö du vill befinna dig i. Vi har givetvis säkerhetsord på plats (och håller stenhårt på dem!), och som vi skriver ovan varnar vi för tunga scener då vi kan, men detta är inte en ”fail safe” och det måste du vara medveten om.

Läs mer om vårt säkerhetstänk här

Spelledningens ord gäller i frågor som har med spelet att göra. Punkt. Spelledningen strävar alltid efter att skapa en situation som är så rättvis som möjligt och där alla har så roligt som möjligt. De är aldrig ute efter att ställa till det för dig som spelare! Håll i bakhuvudet att de sitter på en spelöversikt som du saknar. Om något skaver är det jättebra att på ett rimligt vis ta upp det med spelledningen; de flesta problem går att lösa med kommunikation.

Det är alltså helt OK att inte hålla med om spelledningens beslut och vision – ingen kan göra alla nöjda – men om lajvets utformning, kultur och riktning inte passar dig kanske det är bättre att välja ett annat lajv istället för att skapa en otrevlig miljö.

Som du märker beskriver vi ett klimat som av många kan uppfattas som hårt. I direkt motsats till detta finns emellertid vår lysande, varma och fantastiskt inkluderande interna spelarkultur. Våra spelare älskar nykomlingar och att komma in i spelargruppen brukar gå väldigt snabbt. Vi har en öppen och ärlig kommunikation, där omtanke och hänsyn till andra deltagare står i centrum. Ljusglimtarna IN-game kanske är sällsynta, men de är desto vackrare när de händer!

Målet är att du som spelare ska må bra, även om din roll mår skit, och vi gör vårt bästa för att uppnå det. De teman som florerar IN-game har vi nolltolerans för OFF-game. Kan du inte hålla isär de två kommer du att åka ut på ändan efter gemensamt beslut från styrelse och spelledning. Du kan även uteslutas om styrelsen och spelledningen anser att du genom ditt agerande eller dina uttalanden skadar föreningen eller dess medlemmar. Spelledningen kan inte som enskild part utesluta någon ur föreningen, men har däremot full beslutsrätt över vem som är deltar på själva lajven.

Eftersom vi förutsätter att alla våra spelare är medvetna om – och accepterar/godkänner – det som står ovan, har vi inte trygghetsvärdar eller trygghetsärenden. Föreningen SbN har ingen terapeutisk utbildning eller auktoritet och väljer att inte ålägga någon av våra deltagare en sådan funktion. Vi återknyter här till vår 18-årsgräns; mår du inte bra av lajvet bör du i egenskap av en vuxen och ansvarstagande person prioritera din hälsa och välja bort oss. Vi tar inte illa upp, utan blir snarare glada över att du sätter ditt välmående i första rummet!

Skulle det alltså vara så att du väljer att sluta spela din roll, eller om du inte har deltagit på lajvet på ett år eller mer, kommer karaktären anses vara en SLP och spelledningen kommer ta över kontrollen över den, i syftet att främja lajvet och aktiva spelares upplevelse. Detta kan leda till att tidigare roller dödas av eller blir antagonister, trots att det kanske inte stämmer överens med din vision om hur rollen hade utvecklats.

Istället för trygghetsärenden har vi något vi kallar för konfliktärenden – en situation när en konflikt har uppstått OFF-game mellan olika parter i anknytning till SbN (IN-game är konflikter något önskvärt). Målet i ett sådant ärende är att nå fram till konsensus/kompromiss mellan de olika parterna och de är alltså inte avsedda att ha någon dömande funktion. Kan konsensus inte uppnås är det upp till de respektive partnerna i ärendet att ta beslut om sin fortsatta medverkan i lajvet, så tillvida inte spelledning och styrelse i samverkan tar beslut om att utesluta någon av parterna.

Är du fortfarande här? OMG, VAD KUL! Du är så otroligt välkommen och vi kan knappt vänta på att få träffa dig på riktigt! Klicka på knappen nedan för att anmäla dig!

Jag har läst texten ovan och vill skapa användare