Posts by GM (15)

Lajvet 21/5-2022

<p><img alt="Kan vara en bild av text där det står ”Clan Brujah invites you to an evening of celebration and reflection The past weeks have brought many new challenges anda successfully averted Join us at Club Rouge for a drink and a conversationabout identity Who is your clan at war who are you in times of peace? ocation: Club Rouge of May Dresscode: Represent your clan, in war or peace”" src="https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/282018567_2347272522081771_668405891241511117_n.jpg?_nc_cat=108&amp;ccb=1-6&amp;_nc_sid=5cd70e&amp;_nc_ohc=0rTiTcsRvL8AX9CoFMB&amp;_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&amp;oh=00_AT-CI5aHbWYc981u66kNrI6f_P9CrEHdPmaxrP7DxmzITQ&amp;oe=628A55BF" style="height:400px; width:400px" /></p> <hr /> <h4>Off-info:</h4> <p><strong>F&ouml;r allas s&auml;kerhet kr&auml;ver vi att du som ej &auml;r fullt vaccinerad anv&auml;nder ansiktsskydd under kv&auml;llen.</strong><br /> Var inte oroliga, vi &auml;r alla kompetenta lajvare och kan l&aring;tsas att masken inte finns p&aring; plats under spelet!</p> <p>Clan Brujah is hosting on Saturday! Invite below is sent to known adresses.<br /> We&#39;re gonna be at Club Rouge, so for those able to we would like some help to bring:<br /> -Bottles and other things to create a bar feel<br /> -Pillows and blankets, in red, purple, or black (for the &quot;downstairs&quot; area of the club)<br /> PLEASE BRING YOUR OWN DRINKING GLASSES!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Detta lajv arrangeras i samarbete med Studiefr&auml;mjandet.</p> <p><img alt="" src="https://www.studieframjandet.se/globalassets/ovrigt-qbank/2019/10/rod-studieframjandet-9076w600h600.jpg?fbclid=IwAR3dqifqC0P0YwPJ9kRstT1N-XnMQZWl9C_8lOfYqYXiC7Ei610uR59AUbM" style="height:62px; width:100px" />&nbsp;</p>

Lajvet 7/5-2022

<p><img alt="Kan vara en bild av text" src="https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280094890_10158608962132045_952279735563197295_n.jpg?_nc_cat=107&amp;ccb=1-5&amp;_nc_sid=5cd70e&amp;_nc_ohc=9boQMTqm8RAAX_fBe7O&amp;_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&amp;oh=00_AT9U7PwgN04IpHwQCqxkwFnikByc_SlN93rLrUDDK9Vclg&amp;oe=62781A3D" style="height:578px; width:400px" /></p> <hr /> <h4>Off-info:</h4> <p><strong>F&ouml;r allas s&auml;kerhet kr&auml;ver vi att du som ej &auml;r fullt vaccinerad anv&auml;nder ansiktsskydd under kv&auml;llen.</strong><br /> Var inte oroliga, vi &auml;r alla kompetenta lajvare och kan l&aring;tsas att masken inte finns p&aring; plats under spelet!</p> <p><strong>Open stage:</strong>&nbsp;Under lajvet &auml;r det t&auml;nkt att vara en open stage under tv&aring; tillf&auml;llen klockan 19.30 och 21.00. Om du vill att din karakt&auml;r ska framtr&auml;da s&aring; anm&auml;l det Eva (Elin) s&aring; att vi kan f&ouml;rdela upptr&auml;dandena p&aring; ett bra s&auml;tt mellan tillf&auml;llena. Om du f&aring;r feeling och under lajvets g&aring;ng inser att du vill framf&ouml;ra n&aring;got &auml;r det bara att kontakta Eva (Elin) s&aring; f&aring;r du framtr&auml;da under den andra om g&aring;ngen.</p> <p><strong>Bar:</strong>&nbsp;Vi vill f&aring; till bark&auml;nsla. Ta g&auml;rna med flaskor som vi kan ha st&aring;ende i baren. Om du vill ta med n&aring;got att dricka i flaskan s&aring; kommer den att m&auml;rkas upp s&aring; att du och alla andra vet att den just &auml;r din.</p> <p>**Kl&auml;dkod: **Det h&auml;r &auml;r en m&ouml;jlighet att komma Precis som vanligt, ha dina typiska kl&auml;der f&ouml;r din karakt&auml;r. S&aring; &quot;Kom som dig sj&auml;lv&quot;. MEN, det ger ocks&aring; en m&ouml;jlighet f&ouml;r dig att ge sm&aring; hintar om din karakt&auml;r, OM du vill. Exempel: DU ser dig som en kung. Purpur ans&aring;gs f&ouml;rr I tiden vara kunglig f&auml;rg pga sv&aring;rt att framst&auml;lla. Du kan v&auml;lja att komma kl&auml;dd helt I purpur. Folk kanske inte uppfattar det, men ger dig fortfarande en m&ouml;jlighet att hinta om hur din karakt&auml;r ser p&aring; sig sj&auml;lv)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Detta lajv arrangeras i samarbete med Studiefr&auml;mjandet.</p> <p><img alt="" src="https://www.studieframjandet.se/globalassets/ovrigt-qbank/2019/10/rod-studieframjandet-9076w600h600.jpg?fbclid=IwAR3dqifqC0P0YwPJ9kRstT1N-XnMQZWl9C_8lOfYqYXiC7Ei610uR59AUbM" style="height:62px; width:100px" />&nbsp;</p>

Lajvet 23/4-2022

<p>Inbjudan g&aring;r ut till alla k&auml;nda adresser, samt st&aring;r att finna p&aring; Elysium.</p> <p>&quot;Klan Ventrue<br /> har det stora n&ouml;jet att bjuda in Stockholms neonater<br /> att fira vigseln mellan<br /> Lydia Grip och Joakim Falk</p> <p>P&aring; nattklubben och casinot The Flame<br /> L&ouml;rdagen den 23 april 23.00</p> <p>Kl&auml;dsel enligt personlig uppfattning om vad tilldragelsen erfordrar&quot;</p> <hr /> <h4>Off-info:</h4> <p><strong>F&ouml;r allas s&auml;kerhet kr&auml;ver vi att du som ej &auml;r fullt vaccinerad anv&auml;nder ansiktsskydd under kv&auml;llen.</strong><br /> Var inte oroliga, vi &auml;r alla kompetenta lajvare och kan l&aring;tsas att masken inte finns p&aring; plats under spelet!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi kommer att vara p&aring; Studiefr&auml;mjandet som vanligt. Det vore bra om vi kunde f&aring; hj&auml;lp med att f&aring; l&aring;na n&aring;gra bordslampor, ljusslingor och f&ouml;rl&auml;ngningssladdar, och g&auml;rna vita dukar/lakan.</p> <p>Det finns ett par saker vi skulle vilja att ni funderade p&aring; inf&ouml;r lajvet.</p> <p>Det f&ouml;rsta handlar om vad din karakt&auml;r anser om v&aring;ld i n&auml;ra relationer, allts&aring; misshandel. Har hen personlig erfarenhet? Hur p&aring;verkar hens Humanity &aring;sikt och k&auml;nslor? Vi utf&auml;rdar varning f&ouml;r emotionell trigger.</p> <p>Det andra r&ouml;r uppfattningar om vad en vigsel och ett &auml;ktenskap inneb&auml;r. Hur konservativ &auml;r din karakt&auml;r? B&ouml;r bruden ta sin brudgums efternamn? &Auml;r brudgummen familjens &ouml;verhuvud? Varf&ouml;r gifter sig besl&auml;ktade &ouml;ver huvud taget, eftersom det inte kan resultera i avkomma? &Auml;r det ren politik, och i s&aring; fall, &auml;r det rimligt att neonater binder sig f&ouml;r all evighet?</p> <p>Det kommer att vara m&ouml;jligt att h&aring;lla tal till brudparet. Om ni &ouml;nskar g&ouml;ra detta, s&aring; kommer Bebbo (Ulrika Grip) att h&aring;lla i det.</p> <p>V&auml;lkomna!<br /> <br /> &nbsp;</p> <p>Detta lajv arrangeras i samarbete med Studiefr&auml;mjandet.</p> <p><img alt="" src="https://www.studieframjandet.se/globalassets/ovrigt-qbank/2019/10/rod-studieframjandet-9076w600h600.jpg?fbclid=IwAR3dqifqC0P0YwPJ9kRstT1N-XnMQZWl9C_8lOfYqYXiC7Ei610uR59AUbM" style="height:62px; width:100px" />&nbsp;</p>

Lajvet 9/4-2022

<p>Inbjudan kommer till alla k&auml;nda adresser medelst r&aring;ttor med lappar knutna kring halsen.</p> <p>&quot;L&ouml;st folk av Stockholm, ni &auml;r h&auml;rmed inbjudna till ett litet party i s&ouml;dra ankomsthallen.</p> <p>Kl&auml;dkod: Kom som n&aring;gon annan &auml;n dig sj&auml;lv.</p> <p>Vi ses och h&ouml;rs. Forza Bajen. /Klan Nosferatu</p> <hr /> <h4>Off-info:</h4> <p><strong>F&ouml;r allas s&auml;kerhet kr&auml;ver vi att du som ej &auml;r fullt vaccinerad anv&auml;nder ansiktsskydd under kv&auml;llen.</strong><br /> Var inte oroliga, vi &auml;r alla kompetenta lajvare och kan l&aring;tsas att masken inte finns p&aring; plats under spelet!</p> <p>Som vanligt vill vi att ni bokar SL-tider, om ni har behov av att prata med oss.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Detta lajv arrangeras i samarbete med Studiefr&auml;mjandet.</p> <p><img alt="" src="https://www.studieframjandet.se/globalassets/ovrigt-qbank/2019/10/rod-studieframjandet-9076w600h600.jpg?fbclid=IwAR3dqifqC0P0YwPJ9kRstT1N-XnMQZWl9C_8lOfYqYXiC7Ei610uR59AUbM" style="height:62px; width:100px" />&nbsp;</p>

First Previous 1 2 3 4 Next Last