Posts by GM (15)

Vårens lajvdatum

<p>Nytt &aring;r inneb&auml;r nya lajvdatum, och vi i Spelledningen hoppas ni &auml;r lika peppa som vi &auml;r f&ouml;r ny termin! Tills vidare kommer vi forts&auml;tta ha lajven i Studiefr&auml;mjandets lokaler i H&ouml;gdalen, och s&aring; fort det &auml;ndras l&aring;ter vi er veta.</p> <p>V&aring;rens lajvdatum:</p> <p>12/3<br /> 26/3<br /> 9/4<br /> 23/4<br /> 7/5<br /> 21/5<br /> 4/6</p> <p>Vi vill ocks&aring; p&aring;minna folk om att boka lajvdatum. Det &auml;r ett enkelt och konkret s&auml;tt att bist&aring; oss i Spelledningen. L&auml;nk f&ouml;r att boka lajvdatum:</p> <p><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTl6Ey1ITIlIWDPN4AeQy1FhZRzxYVIAuLF91F_he8hWB3Ag/viewform?fbclid=IwAR2xsh_S6k8nJxpf-GjvtWghUwPzqEGNvA78_8MLwBvQRzltO7NEoXQEblo" rel="nofollow noopener" tabindex="0" target="_blank">https://docs.google.com/.../1FAIpQLScTl6Ey1ITIlI.../viewform</a></p> <p><strong>Precis som under h&ouml;sten vill vi att du som deltar &auml;r vaccinerad, alternativt b&auml;r munskydd f&ouml;r att minska risk f&ouml;r smitta.</strong></p> <p>Vi &auml;r &aring;terigen tacksamma &ouml;ver att kunna samarbeta och producera lajven i samband med Studiefr&auml;mjandet.<br /> <img src="https://www.studieframjandet.se/globalassets/ovrigt-qbank/2019/10/rod-studieframjandet-9076w600h600.jpg?fbclid=IwAR3dqifqC0P0YwPJ9kRstT1N-XnMQZWl9C_8lOfYqYXiC7Ei610uR59AUbM" style="height:62px; width:100px" /></p>

Elderlajvet 4/12-2021

<p>Det viskas om j&auml;gare, sabbat och klan Giovanni, men vad spelar allt det d&auml;r f&ouml;r n&aring;gon roll n&auml;r kampen om kulturernas h&ouml;gborg Paris &auml;r vunnen? En hel del enligt vissa&hellip;</p> <p>Kampen mellan klan Tremere och klan Toreador om Paris hade bubblat l&auml;nge under ytan, men drogs fram i ljuset i samband med branden av chantry Notre Dame. M&aring;nga valde sida, n&aring;gra f&ouml;rs&ouml;kte vara neutrala, men n&auml;r Paris delades upp i Petite Paris och Grand Paris stod det klart att man inte l&auml;ngre hade n&aring;got val och var tvungen att sv&auml;ra sin allians till n&aring;gon sida. Antingen det, eller l&auml;mna stan, vilket m&aring;nga ocks&aring; gjorde. Men allt det d&auml;r &auml;r nu &ouml;ver, och klan Tremere st&aring;r som vinnarna.</p> <p>Nu &auml;r det tid att fira. Det &auml;r tid att m&ouml;tas, kartl&auml;gga och kanske framf&ouml;rallt f&ouml;rs&ouml;ka roffa &aring;t sig en av de m&aring;nga poster som kommer beh&ouml;va tills&auml;ttas. &Auml;ldstar fr&aring;n flera st&auml;der runt om Europa har rest till Paris f&ouml;r att pressa p&aring; just sina hj&auml;rtefr&aring;gor, och se till att r&auml;tt personer hamnar p&aring; r&auml;tt poster. Officiellt kanske de inte har n&aring;gon makt utanf&ouml;r sina egna st&auml;der, men sedan n&auml;r handlade Camarillans politiska makt om det officiella?</p> <hr /> <h4>Off-info:</h4> <p><strong>Anm&auml;lan:</strong>&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1ER4XRKRtYriJ7Psj4rTUsxpVas18YMSRXz0fwh30Alo%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR1ScRq-Vdy73Rz1qWIz0hVYUBtTWtMYZfT568OxaIBn2KZIrC62eLmjA7g&amp;h=AT2xUDwBO4Ug7C76IEN4FwoiOXEZ4DE38W3jjd3KJwglkMdHp-IZZNJUlS-5Y00a0hZFPbaTxbmn4JdjJHDikwdEMVVSoj8l5YfZ2WA-fMSl_c-ss6mN3ThkgbyB3iUf&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT0EK32i0rhmlA8eoBKmrbIXp1s31i_N29rJDq-rP9HOqKWsuQEgpMU53oK8rjm0cwhDvpRBmiGQfVQ7z4sUuhrFV8WW5_QB-SCdLPZ0PCFWsu4lT16mOwP4pFij21sA83zYaJXTOV_uMW9V0ynkM5zbUYVytV5g-7s" rel="nofollow noopener" tabindex="0" target="_blank">https://docs.google.com/.../1ER4XRKRtYriJ7Psj4rTUsxp.../edit</a></p> <p><strong>N&auml;r:</strong>&nbsp;4 december 2021, 16:00-23:00</p> <p><strong>Var:</strong>&nbsp;Fittja g&aring;rd, V&auml;rdshusv&auml;gen 7, Fittja</p> <p><strong>Kostnad:</strong>&nbsp;Lajvet kostar 100 kronor att delta p&aring;, och &auml;r enbart &ouml;ppet f&ouml;r f&ouml;reningsmedlemmar</p> <p><strong>Max antal deltagare:</strong>&nbsp;40 st</p> <p><strong>Resv&auml;g:</strong>&nbsp;&Aring;ker man kommunalt tar man enklast tunnelbanans r&ouml;da linje, mot Norsborg, och kliver av i Fittja. Fittja g&aring;rd ligger en kort promenad fr&aring;n tunnelbanan.</p> <p>&Aring;ker man ist&auml;llet bil finns det parkering utanf&ouml;r byggnaden. Var bara noga att fylla i ett parkeringstillst&aring;nd som kommer finnas tillg&auml;ngliga n&auml;r ni kommer, med registreringsnummer och datum. Dessa l&auml;ggs i rutan p&aring; bilen.</p> <p><strong>Mat:</strong>&nbsp;Vi kommer inte servera n&aring;gon mat p&aring; lajvet, och det finns ett begr&auml;nsat utbud restauranger i Fittja centrum. Vi rekommenderar att man tar med sig n&aring;got att &auml;ta. Var noga med att st&auml;da upp efter er och att ta med er era matf&ouml;rpackningar n&auml;r ni g&aring;r.</p> <p><strong>Offutrymme:</strong>&nbsp;Vi har begr&auml;nsat med utrymme offgame, s&aring; man rekommenderas att anl&auml;nda s&aring; ombytt och sminkad som &auml;r m&ouml;jligt.</p> <p><strong>&Ouml;vrigt:</strong>&nbsp;Samtliga riktlinjer och restriktioner kommer att f&ouml;ljas. Du som deltar &auml;r antingen FULLT vaccinerad (och kan visa intyg till styrelsen), eller b&auml;r ansiktsmask under hela kv&auml;llen.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Viktiga datum</strong></p> <p><strong>Sista anm&auml;lningsdatum: </strong>10 november</p> <p><strong>Sista avanm&auml;lan:</strong>&nbsp;21 november</p> <p><strong>Sista betaldag:</strong>&nbsp;26 november</p> <p>Swish 1232138097</p> <p>Vid eventuella fr&aring;gor om betalningen kontakta kass&ouml;r Virva Stare p&aring; sbn.styrelsen@gmail.com</p> <p>&nbsp;</p> <p>Detta lajv arrangeras i samarbete med Studiefr&auml;mjandet.</p> <p><img src="https://www.studieframjandet.se/globalassets/ovrigt-qbank/2019/10/rod-studieframjandet-9076w600h600.jpg?fbclid=IwAR3dqifqC0P0YwPJ9kRstT1N-XnMQZWl9C_8lOfYqYXiC7Ei610uR59AUbM" style="height:62px; width:100px" /></p>

Lajvet 20/11-21

<p>Gallery Withers Presents:</p> <p>Mind // Soul</p> <p>An exhibition showcasing two artists with perspectives beyond the physical.</p> <p>With art asking questions about what lies beneath the surface, you are invited to experience the unsaid and the harshness of the unpolished, enhanced by the sound design of Joey Prophet.</p> <p>Invite-only viewing Saturday, Nov 20 19:00-23:00</p> <p>Gallery Withers Selmedalsv&auml;gen 38 Axelsbergs centrum</p> <p>Sonny Kraednis</p> <p>With inspiration drawn from music, religion and folklore, Kraednis blends the stark reality of the physical with the abstract. Using mixed media art, Kraednis successfully captures the sense of an otherworldly soul in works rich with symbolism.</p> <p>Florence Valentina</p> <p>The work of Valentina use elements of expressionism to go beyond the seen, revealing the implied. In a series of works of exposed introspection, Valentina shows the reality of a mind without the filters of properness and convenience.</p> <hr /> <h4>Off-info:</h4> <p><strong>F&ouml;r allas s&auml;kerhet kr&auml;ver vi att du som ej &auml;r fullt vaccinerad anv&auml;nder ansiktsskydd under kv&auml;llen.</strong><br /> Var inte oroliga, vi &auml;r alla kompetenta lajvare och kan l&aring;tsas att masken inte finns p&aring; plats under spelet!</p> <p>Som vanligt vill vi att ni bokar SL-tider, om ni har behov av att prata med oss.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Detta lajv arrangeras i samarbete med Studiefr&auml;mjandet.</p> <p><img alt="" src="https://www.studieframjandet.se/globalassets/ovrigt-qbank/2019/10/rod-studieframjandet-9076w600h600.jpg?fbclid=IwAR3dqifqC0P0YwPJ9kRstT1N-XnMQZWl9C_8lOfYqYXiC7Ei610uR59AUbM" style="height:62px; width:100px" />&nbsp;</p>

Lajvet 6/11-21

<p>Welcome to celebrate<br /> All Hallow&#39;s Eve<br /> with Clan Tremere</p> <p>A glorious evening of entertainment<br /> of innovation<br /> of horror</p> <p>Dress: Red<br /> Location: The Crow Bar<br /> Time: 21:00</p> <p>Triarch Aria Camden-Constanza<br /> Primogen Aurora Quinn</p> <hr /> <h4>Off-info:</h4> <p><strong>F&ouml;r allas s&auml;kerhet kr&auml;ver vi att du som ej &auml;r fullt vaccinerad anv&auml;nder ansiktsskydd under kv&auml;llen.</strong><br /> Var inte oroliga, vi &auml;r alla kompetenta lajvare och kan l&aring;tsas att masken inte finns p&aring; plats under spelet!</p> <p>Som vanligt vill vi att ni bokar SL-tider, om ni har behov av att prata med oss. D&aring; det l&auml;r vara h&aring;rt tryck p&aring; oss som spelledare efter ett s&aring; l&aring;ngt uppeh&aring;ll ber vi er vara extra noga att bara boka EN tid, s&aring; att alla som vill prata med oss f&aring;r m&ouml;jlighet. Om det finns tider &ouml;ver p&aring; fredag &auml;r det bara att boka p&aring;!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Detta lajv arrangeras i samarbete med Studiefr&auml;mjandet.</p> <p><img alt="" src="https://www.studieframjandet.se/globalassets/ovrigt-qbank/2019/10/rod-studieframjandet-9076w600h600.jpg?fbclid=IwAR3dqifqC0P0YwPJ9kRstT1N-XnMQZWl9C_8lOfYqYXiC7Ei610uR59AUbM" style="height:62px; width:100px" />&nbsp;</p>

First Previous 1 2 3 4 Next Last